Hvorfor er massage en god ide efter at have dyrket sport?

En god og effektiv omgang massage kan afhjælpe mange problemer, alt lige fra smerter, restitution, men også mentale problemer som angst og depression. I denne artikel sætter vi fokus på nogle af måder hvorpå massage kan forbedre dine sportslige præstationer, ved at forbedre kroppens evne til restitution, samt afhjælpe på smerter.

 

Hvordan virker massage?

Under en massage opstår der flere forskellige fysiologiske processer, som hver har deres påvirkning på kroppen. Disse processer ser vi nærmere på i det følgende.

 

Øget blodcirkulation

Under massagen vil kroppens muskler, led og bindevæv blive æltet, hvilket får kroppen til at løsne op. Undervejs som kroppen masseres vil der også opstå varme, som i kombination med massagens bevægelser, vil få blodcirkulationen til at på de berørte områder. Den forbedrede blodcirkulation sikrer frisk næring og energi til kroppen.

 

Effektiv afgiftnings metode

Når blodcirkulation øges, og kroppen forsynes med frisk næring og energi, vil kroppen samtidig sørge for at udskille affaldsstoffer. Den øgede blodcirkulation vil altså medføre at kroppens lymfesystem sættes i gang, som har til opgave filtrere og rense blodet.

 

Øget hormonudskillelse

Under massagen vil kroppen udskille en række hormoner, herunder Seretonin, Dopamin og Oxytocin. Disse hormoner har forskellige effekter på kroppen, men fælles for dem er at de hører under de såkaldte ‘lykke hormoner’, altså de hormoner vi forbinder med processer i kroppen, som øger vores energi og humør.

 

Hvad kan massage hjælpe på?

Som sportsudøver er der ihvertfald tre gode grunde til at få massage, som alle sammen har det mål at forbedre de sportslige præstationer, herunder at forbedre kroppens restitution, afhjælpe på smerter, og være en effektiv middel mod stress og det pres der kan opstå, når man står over for at skulle levere vigtige sportslige præstationer.

 

Forbedret restitution

Den forbedrede restitution kommer af at massagen øger kroppens blodcirkulation. Under denne proces vil kroppen blive renset for affaldsstoffer, og ny næring og energi vil blive tilført kroppen. Den nye og friske næring og energi til kroppen, vil gøre at kroppen har nemmere ved at hele og restituere sig selv. Trætte og belastede muskler vil eksempelvis derfor hurtigere blive ‘friske’, og igen være i stand til at yde deres maksimale.

 

Smertelindring

Massagen sørger også for at smertelindre, hvilket den bruger de samme processer til at opnå, som den gør når den får en forbedret restitution, nemlig at kroppens ømme muskler bliver tilført ny og frisk næring og energi, som hjælper kroppens ømme muskler til at komme sig hurtigere.

 

Angst, stress, pres

Står man med et stort pres for at skulle levere det ene eller andet form for resultat, og giver presset anledning til stress, så kan massagen være et effektiv middel til afstresning. Under massagen frigives der nemlig hormoner som Seretonin, Dopamin og Oxytocin. Disse stoffer er blandt de såkaldte ‘lykke-hormoner’, som kan være stærkt medvirkende til at bekæmpe angst og stress.