Kan kropsterapi behandling betale sig?

Kropsterapi er en behandlingsform som er alternativ. Det vil altså sige, at der ikke er beviser, eller forsøg, som kan dække dens behandlingsformer, og der vil derfor kigges på denne type for behandling med skepticisme. Dog har kropsterapi en masse gode argumenter for, hvordan den virker, og mange mennesker har haft gode oplevelser med kropsterapi. Det er dog ikke alle, som oplever at det virker. Kropsterapi virker mest af alt bedst for dem, som mangler forbindelse med kroppen, og derfor, er det vigtigt man gør det op med sig selv om det er noget som man mangler. Er det ikke noget man mangler, så er der også lave chancer for at kropsterapi vil have de effekter, som der findes når man læser op på kropsterapi.

Hvilke effekter findes der inden for kropsterapi?

Der findes utallige forbedringer inden for kropsterapi. Inden for kropsterapi, mener man kroppen har meget mere at sige til forskellige situationer end hvad der ellers alment er ment om kroppen i samfundet. I stedet, for kun at  fokusere på at forbedre hovedet, forstås kroppen også til at indeholde en masse historie, ens underbevidsthed, og vished, der kommunikerer på alternativ vis. Gennem følelser, og meget andet. Mens at hovedet har mest betydning for ens intelligens, så spiller kroppen en stor rolle for ens velvære.

Ved korrekt forståelse og udnyttelse af kroppen, kan man derfor igennem kropsterapi og opleve utallige forbedringer for ens velvære, og de kan variere meget fra person til person. Det kommer an på hvilke problemer man har haft, som man nu ser forbedringer for.

Hvordan foregår en kropsterapi session?

Når man har bestilt en tid hos en kropsterapeut såsom hos www.huskdigselv, så dukker man op til sin session når det er ens tid. I modsætning til normal behandling, som man kender det fra sine læger, så fylder konsultationen her et mere personligt relation. her vil der gås i dybden med hvordan den enkelte har det ,og der vil afstemmes den rigtige behandlingsform ud fra denne dialog. Det ses også med ens læger, men her er der endnu mere plads til personlig konsultation.

Kropsterapi prøver at bygge bro, mellem en selv og sin krop. Der findes mange måder hvorpå man kan gøre dette, og en bedre relation mellem en selv, og sin krop, jo mere velvære vil man finde til dagligt.

Mennesket bliver født med en god balance og forbindelse til sig selv, men i takt med at man udvikler sig, og støder på forhindringer, og generelt lever livet, så vil der opstå vaner, hvor de fleste mister sig selv i kampen mod alle disse udfordringer. Gennem kropsterapi, kan man finde sig selv igen, og det kan være noget, som man bør overveje, hvis man ikke føler man har særlig god forbindelse til sin egen krop.